החוג לפיסיקה (541)
מסלול חטיבה בפיסיקה (2030)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בפיסיקה
( 541)
חובה בחוג37
סה"כ בחוג37
סה"כ לתואר (מינימום)37