החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה חד- חוגי (2011)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג57
לימודי מתמטיקה חובה28
חובת בחירה2
בחירה בחוג14
סה"כ בחוג105
לימודי תכנות4
חטיבה32
אבני פינה8
סה"כ לתואר (מינימום)145


תלמידים הלומדים מסלול זה עם חטיבה במתמטיקה, לא ילמדו את הקורסים "אלגברה לינארית לפיסיקאים" (80152) ו"סדנה באנליזה מתמטית למדעים מדוייקים" (80155) ובמקומם ישלימו 9 נ"ז מתוך קורסי הבחירה בחוג לפיסיקה.

תלמידים הלומדים מסלול זה עם חטיבה במדעי המחשב, לא ילמדו את הקורס "פייתון לפיסיקאים" (76639) ו"תכנות מתמטי במטלאב" (76628) ובמקומם ישלימו 4 נ"ז מתוך קורסי הבחירה בחוג לפיסיקה.

את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה, יש לבדוק באתר  אבני פינה