החוג למתמטיקה (530)
מסלול סביבה מתמטיקה במסלול דו-חוגי (8036)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג6234.5
לימודי יסוד חובה24-26
חובהלימודי חובה בשנה א'17.5
חובת בחירה5
בחירה בחוג6
סה"כ בחוג6269.5-71.5
אבני פינה66
חוג נוסף69-71.562
סה"כ לתואר (מינימום)137-139.5 137
סה"כ לתואר (מקסימום) 139.5