החוג למתמטיקה (530)
מסלול מדעי המחשב ומתמטיקה - מסלול דו-חוגי (8014)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
חובהחובה בחוג44
חובה בחוג47
חובת בחירה11-12
8
בחירה בחוג6-7
5
סה"כ בחוג62
60
אבני פינה6
6
חוג נוסף60
62
לימודים משלימים6
6
סה"כ לתואר (מינימום)134
134


 

 

 

לפרוט ודרישות החוג למתמטיקה יש לבדוק את תכנית הלימודים לעיל.  

 

תכנית הלימודים במדעי המחשב:                                            

 

         

 

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  47 נ"ז

 

 • מבוא למדעי המחשב (7)
 • מבני נתונים (4)
 • מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
 • מתמטיקה דיסקרטית (5)
 • תורת ההסתברות 1 (4)
 • סדנה מנאנד טו טטריס (5)
 • C סדנת תכנות (2)
 • C++ סדנת תכנות  (2)
 • אלגוריתמים (5)
 • מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
 • מערכות הפעלה (4) 

 

 

 

לימודי חובת בחירה ובחירה בחוג למדעי המחשב:   13 נ"ז, מתוכם לפחות 2 קורסים (ולא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה.

 

רשימת קורסי חובת בחירה:

 

 • מסדי נתונים (5)
 • עיבוד ספרתי של תמונות (4 ) /גרפיקה ממוחשבת (5)
 • מבוא לבינה מלאכותית (4)
 • מבוא למערכות לומדות (5)
 • מבוא לרשתות תקשורת (4)
 • מבוא לקריפטוגרפיה (4)
 • הנדסת תוכנה (4)

 

 

 

 תלמידים במסלול זה חייבים ב 6 נ"ז אבני פינה. 2 נ"ז ממדעי הרוח, 2 נ"ז ממדעי החברה ו-2 לפי בחירה.