החוג למתמטיקה (530)
מסלול פיסיקה מתמטיקה במסלול דו-חוגי (8013)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג5056
חובת בחירה14-172
בחירה בחוג3-67
סה"כ בחוג70-7369
לימודי תכנות4
אבני פינה6
חוג נוסף6970
סה"כ לתואר (מינימום)145145


מסלול לימודים זה מאזן בין לימודי הפיסיקה והמתמטיקה, אולם הלומדים בו אינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך באף אחד מהחוגים

א. בקורסי חובת הבחירה במתמטיקה ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים  של 3 נ"ז.
ב. ניתן ללמוד רק אחד מהקורסים 80312 או 80420 וכן רק אחד מהקורסים 80314 או 80519.
ג. לימודי הבחירה במתמטיקה צריכים להיות בהיקף המשלים את מספר נקודות הזכות במתמטיקה ל-70.
ד. קורס בחירה: משוואות של פיסיקה מתמטית (77313) יכול להיחשב כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.