החוג למתמטיקה (530)
מסלול פיסיקה מורחב מתמטיקה במסלול דו-חוגי (8012)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג5074
חובת בחירה125-6
סה"כ בחוג6283-84
לימודי תכנות4
אבני פינה6
חוג נוסף83-8462
סה"כ לתואר (מינימום)151151
סה"כ לתואר (מקסימום)152152מי שילמד 3 קורסי חובת בחירה שמסתכמים בפחות מ-12 נ"ז, יידרש להשלים את סך הנקודות במתמטיקה ל-62 נ"ז מתוך קורסי חובת הבחירה או הבחירה של החוג.
ניתן ללמוד רק אחד מהקורסים 80312 או 80420 וכן רק אחד מהקורסים 80314 או 80519.