החוג למתמטיקה (530)
מסלול תכנית תלפיות מתמטיקה מורחב פיסיקה (2051)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית תלפיות (2055)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג145053
חובת בחירה23-253-4
בחירה בחוג20-224
סה"כ בחוג148260
אבני פינה6
לימודים משלימים13
סה"כ לתואר (מינימום)175173173