החוג למתמטיקה (530)
מסלול חטיבה במתמטיקה (1030)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במתמטיקה
( 530)
חובה בחוג32
סה"כ בחוג32


     
היקף הלימודים הוא 32 נ"ז. על התלמיד ללמוד את ארבעת קורסי החבילה של שנה א' במתמטיקה: חשבון אינפיניטסימלי (1) (80131) 7 נ"ז, חשבון אינפיניטסימלי (2) (80132) 7 נ"ז, אלגברה לינארית (1) (80134) 6 נ"ז ו- אלגברה לינארית (2)  (80135)  6 נ"ז, וכן קורסים נוספים מבין קורסי החובה או חובת הבחירה במתמטיקה להשלמה ל-32 נ"ז.