החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה במסלול דו חוגי עם חוג במדעי הרוח או מדעי החברה (1024)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
חובה בחוג49
חובת בחירה11-13
בחירה בחוג6-8
סה"כ בחוג68
לימודי תכנות2
אבני פינה4
חוג נוסףלפי דרישת החוג
סה"כ לתואר (מינימום)134