החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה קוגניציה במסלול דו-חוגי (1023)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הקוגניציה והמוח
( 143)
חובה בחוג49
חובת בחירה11-13
בחירה בחוג5-7
סה"כ בחוג67
חוג נוסף60
לימודים משלימים7
סה"כ לתואר (מינימום)134


 תלמידי החוג למדעי הקוגניציה פטורים מלימודי קורסי אבני פינה

 ** בחוג לקוגניציה נדרשת עבודה סמינריונית ללא נ"ז
  
א.   לימודים אלו פתוחים לתלמידים שהתקבלו לשני החוגים.
     ב.    התלמידים לומדים  מתמטיקה בהיקף דו-חוגי (מסלול 1011) או חד-חוגי מורחב (מסלול 1010) ואת לימודי החוג לקוגניציה.