החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה כלכלה במסלול דו-חוגי (1021)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג כלכלה
( 321)
חובה בחוג49
חובת בחירה11-12
בחירה בחוג6-7
סה"כ בחוג6740
לימודי תכנות2
אבני פינה4
חוג נוסף4062
לימודים משלימים21
סה"כ לתואר (מינימום)134


        

מתמטיקה כלכלה במסלול דו-חוגי

תכנית זו משלבת לימודים בחוגים כלכלה ומתמטיקה. היקף הלימודים לקבלת התואר 'בוגר' הוא 134 נ"ז.

מבנה הלימודים:

לימודי מתמטיקה                                    67 נ"ז

לימודי כלכלה                                         40 נ"ז

לימודי סטטיסטיקה                                11 נ"ז

לימודים משלימים                              16 נ"ז

 

סה"כ                                                                  134 נ"ז


מתמטיקה - 67 נ"ז

לימודי חובה שנה א'                                   31 נ"ז

לימודי חובה שנה ב'                                    18 נ"ז

חובה-בחירה                                           11-12 נ"ז

קורסי בחירה                                            6-7 נ"ז

 

כלכלה – 40 נ"ז

שנה א'

מבוא לכלכלה א' (57107/57001/57002/57003)     4 נ"ז

מבוא לכלכלה ב' (57108/57004/57005)                 4 נ"ז

 

שנה ב'

תורת המחירים א' (57307)                                      4 נ"ז

תורת המחירים ב' (57308)                                      4 נ"ז

מקרו כלכלה א' (57305)                                         4 נ"ז

 

שנה ג'

מבוא לאקונומטריקה (57322)                                5 נ"ז

קורסי ליבה                                                           8 נ"ז

קורס חקר                                                            4 נ"ז

קורסי בחירה בכלכלה                                            2 נ"ז

 

סטטיסטיקה – 11 נ"ז

יסודות הסתברות נתונים ומחשבים (52220)

 + עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי (52221)        11 נ"ז

               

         

לימודים משלימים 21 נ"ז

להשלמת 134 נ"ז הדרושים לקבלת התואר יש ללמוד קורסים נוספים:

1. חובה להשתתף בקורס מתכנית 'אבני פינה' בהיקף 4 נ"ז מתחום מדעי הרוח;

2. ניתן לבחור קורסים מתכנית הלימודים בחוג למתמטיקה, בחוג לכלכלה או בחוגים אחרים

    באוניברסיטה;

3. לא ניתן לבחור קורסי הכרת מחשב, קורסי ספורט, סדנאות וקורסי שפה.

כל קורסי ההשלמה חייבים בציון מספרי.

 

הערות:

  1. תכנית זו פתוחה לתלמידים שהתקבלו לשני החוגים וכן לתלמידים שסיימו שנה א' בחוג למתמטיקה, למדו את הקורסים מבוא לכלכלה א' ו-ב' (57107 ו- 57108) ועמדו בתנאי המעבר לשנה ב' של החוג לכלכלה.
  2. קורס החובה 'מבוא לכלכלה א' ניתן גם בקמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם.
  3. לימודי המתמטיקה פוטרים את התלמידים במסלול זה מהקורסים חדו"א א' וחדו"א ב' במחלקה לכלכלה.