החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה במגמת הוראה (1020)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


א.   מסלול זה מכשיר את התלמידים להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה של בתי הספר העל יסודיים תוך כדי הלימודים לתואר בוגר. התלמידים ילמדו מתמטיקה בהיקף חד חוגי (אלא אם התלמיד לומד גם חוג נוסף) או חד חוגי מורחב, לפי הכללים של מסלולים אלו, וכן את הלימודים של תעודת ההוראה.

ב.   פרטים על קורסי המחלקה להכשרת מורים ניתן לקבל במחלקה להכשרת מורים בבית הספר לחינוך , הר הצופים, 02-5882022
ג.   במסגרת לימודי הבחירה במתמטיקה חייבים תלמידי מסלול זה ללמוד שני קורסים שיש להם קשר מיוחד להוראה תיכונית שאחד מהם הוא בן 3 נ"ז לפחות, כפי שייקבע ע"י החוג למתמטיקה. בשנת תשע"ח הקורסים הם: 80115 תורת המספרים האלמנטרית ו-80623 גיאומטריות קלאסיות.
ד. תלמידי המסלול חייבים ללמוד קורסים בסיסיים בפיסיקה כמפורט בתוכנית הלימודים, או, באישור היועץ, קורס אחר בפיסיקה. תלמידים שלמדו פיסיקה בבית הספר התיכון ברמה של 5 יח"ל וקיבלו ציון 85 ומעלה בתעודת הבגרות פטורים מלימוד זה.

ה.   בתחום ההוראה חייבים התלמידים בתוכנית הלימודים הנדרשת מתלמידי תעודת ההוראה. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בקישור של המחלקה להכשרת מורים: http://education.huji.ac.il/teacher_training

     במיוחד, רשימת קורסי ההוראה שיש ללמוד אותם נמצאת בקישור https://education.huji.ac.il/sites/default/files/education/files/course_list_teacher_training_mathematics1.pdf

ו. תלמידי המסלול בשנים ב' ו-ג' זכאים לקבל מלגה משמעותית מטעם משרד החינוך. פרטים בלינק:

http://www.math.huji.ac.il/boger/teachingGrants.pdf.

ז. התלמידים המסיימים במסלול זה יקבלו תעודת בוגר במתמטיקה ומסמך מטעם משרד החינוך (הנמצא במזכירות החוג למתמטיקה), שאיתו ניתן להגיע למשרד החינוך על מנת לקבל זכאות לרישיון הוראה.