החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה חד- חוגי רגיל (1012)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
חובה בחוג49
חובת בחירה11-13
בחירה בחוג15-17
סה"כ בחוג77
לימודי תכנות2
חטיבהלפי דרישות החטיבה
אבני פינה8
לימודים משלימים15
סה"כ לתואר (מינימום)134


 
 א.  תלמיד שלא קיבל ציון עובר (60) בכל אחד מחמשת קורסי החובה של שנה א' וממוצע של 60 בכולם, לא יוכל לעבור לשנה ב', אלא באישור יועץ.
 ב.  כל חזרה על קורס שנה א' (בין אם התלמיד נכשל בו ובין אם הוא מעוניין לשפר ציון) חייבת להיעשות בשנה העוקבת.
 ג.  תלמיד השוקל ללמוד מתמטיקה עם חוג נוסף או במגמת הוראה רצוי שכבר לפני בחירת הקורסים של שנה א' יקרא את התאור של המסלול המתאים כדי להתאים את לימודי שנה א' שלו לתכניותיו לעתיד. 
 ד.  תלמידי החוג למתמטיקה שימשיכו במסלול מתמטיקה חד חוגי מורחב, רשאים ללמוד את הקורס מתמטיקה שימושית 1 (80114) בשנה א' בלבד ללימודיהם ולקבל עבורו עד 6 נ"ז כלימודי בחירה במתמטיקה. בהקשר זה, נא לקרוא את סעיף ד' במסלול מתמטיקה חד חוגי מורחב.
 ה.  תלמיד שלמד את הקורס מתמטיקה שימושית 1 (80114) בשנה א' בלבד ולא ימשיך בלימודי המסלול חד חוגי מורחב, יקבל את הנקודות על קורס זה כלימודים משלימים לתואר בוגר.
ו.  תלמידי המסלול חייבים ב- 8 נ"ז  אבני פינה. 4 ממדעי הרוח ו- 4 ממדעי החברה. (כמו כן ניתן ללמוד 2 נ"ז מתוך 8 נ"ז של קורסי אבני פינה, קורסים ייעודיים חדשים של הפקולטה). עם זאת, את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה, יש לבדוק באתר  אבני פינה
ז.  תלמידים הלומדים בהיקף חד חוגי רגיל רשאים להירשם למסלול מתמטיקה במגמת הוראה. לגבי הכללים, ניתן לקבל מידע מיועץ החוג לבוגר וממזכירות החוג.

ח. החל משנת תשע"ח הקורס מתמטיקה דיסקרטית (80181) הוא קורס חובה בשנה א'.

ט. תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של קורס בחירה בהיקף של 2 נ"ז לפחות (או שני קורסים בהיקף של 1 נ"ז לפחות), שנלמד באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשע"ט.

י. תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר א' אמורים ללמוד את הקורסים 80131 ו-80134 בסמסטר א' בלבד.