החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה במסלול דו חוגי עם חוג במדעי הטבע (1011)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
חובה בחוג44
חובת בחירה11-13
בחירה בחוג5-7
סה"כ בחוג62
לימודי תכנות2
אבני פינה6
חוג נוסףלפי דרישת החוג
סה"כ לתואר (מינימום)134 א.  תלמיד שלא קיבל ציון עובר (60) בכל אחד מחמשת קורסי החובה של שנה א' וממוצע של 60 בכולם, לא יוכל לעבור לשנה ב', אלא באישור יועץ.
 ב.  כל חזרה על קורס שנה א' (בין אם התלמיד נכשל בו ובין אם הוא מעוניין לשפר ציון) חייבת להיעשות בשנה העוקבת.
 ג.  תלמיד שלמד את הקורס מתמטיקה שימושית 1 (80114) בשנה א' בלבד ולא ימשיך בלימודי המסלול חד חוגי מורחב, יקבל את הנקודות על קורס זה כלימודים משלימים לתואר בוגר.
 ד.  במסלול זה תלמיד יכול ללמוד חוג שני מבין החוגים השונים באוניברסיטה. קיימים מסלולים דו-חוגיים מיוחדים עם פיסיקה, מדעי המחשב, כלכלה, סטטיסטיקה, סביבה וקוגניציה.
 ה.  קורסי החובה בשנה ב' הם: אינפי מתקדם 1 (80315); אינפי מתקדם 2 (80316); מבנים אלגבריים 1 (80445).
 ו.  התלמידים יבחרו מרשימת קורסי חובת הבחירה 3 קורסים, בשנים ב' וג' ללימודיהם. 

ז. תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של קורס בחירה בהיקף של 2 נ"ז לפחות (או שני קורסים בהיקף של 1 נ"ז לפחות), שנלמד באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשע"ט.

ח. תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר א' אמורים ללמוד את הקורסים 80131 ו-80134 בסמסטר א' בלבד.
ט.  כל חריגה מהתכנית היא באישור יו"ר החוג בלבד.