החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה חד חוגי מורחב (1010)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
חובה בחוג49
חובת בחירה23-25
בחירה בחוג19-21
סה"כ בחוג93
לימודי תכנות2
אבני פינה8
לימודים משלימים31
סה"כ לתואר (מינימום)134


 
 א.  תלמיד שלא קיבל ציון עובר (60) בכל אחד מחמשת קורסי החובה של שנה א' לא יוכל לעבור לשנה ב', אלא באישור יועץ.
 ב.  כל חזרה על קורס של שנה א' (בין אם התלמיד נכשל בו ובין אם הוא מעוניין לשפר ציון) חייבת להיעשות בשנה העוקבת.
 ג.  תלמיד השוקל ללמוד מתמטיקה עם חוג נוסף או במגמת הוראה, רצוי שכבר לפני בחירת הקורסים של שנה א' יקרא את התאור של המסלול המתאים כדי להתאים את לימודי שנה א' שלו לתכניותיו לעתיד. 
 ד.  תלמידי החוג למתמטיקה שימשיכו במסלול מתמטיקה חד חוגי מורחב רשאים ללמוד את הקורס מתמטיקה שימושית 1 (80114) בשנה א' בלבד ללימודיהם ולקבל עבורו עד 6 נ"ז כלימודי בחירה במתמטיקה. 
 ה.  תלמיד שלמד את הקורס מתמטיקה שימושית 1 (80114) בשנה א' בלבד ולא ימשיך בלימודי המסלול חד חוגי מורחב יקבל את הנקודות על קורס זה כלימודים משלימים לתואר בוגר.
 ו.  לימודי המתמטיקה בהיקף מורחב מתאימים במיוחד לתלמידים המתכוונים להמשיך את לימודי המתמטיקה לתארים מתקדמים.       
 ז.  תלמידים שיבחרו להוסיף לתכנית הלימודים קורסים מתוך הרשימה הבאה יהיו זכאים לקבל עד 6 נ"ז שיוכרו כנקודות בחירה במתמטיקה:
      80114 - מתמטיקה שימושית 1 (קורס זה ייחשב כקורס בחירה במתמטיקה רק לתלמידים שיקחו אותו בשנה א' ושימשיכו במסלול מתמטיקה חד חוגי מורחב)
      80157 - מתמטיקה שימושית 2 (ניתן ללמוד את הקורס בשנה א' או ב' ללימודים)
      77101 - מכניקה ויחסות פרטית
      77102 - חשמל ומגנטיות
      77305 - גלים ואופטיקה
      77303 - מכניקה אנליטית
      77318 - תורת הקוונטים 1
      67573 - פתרון בעיות באלגוריתמים
 ח. כדי לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך יש ללמוד את הקורסים הבאים: אינפי מתקדם 2 (80316), תורת ההסתברות 1 (80420), משוואות דיפרנציאליות רגילות (80320), מבוא ללוגיקה (80423), תורת הקבוצות (80200), מבנים אלגבריים 2 (80446), מבוא לטופולוגיה (80516), תורת המידה (80517), פונקציות מרוכבות (80519). תישקל מועמדותם   ללימודים לתואר מוסמך של תלמידים שלא למדו חלק מן הקורסים המצוינים לעיל ובמקרה כזה יידרשו בד"כ התלמידים להשלים את החסר בשנת לימודיהם הראשונה למוסמך, בנוסף ללימודי המוסמך.
 ט.  לימודי הבחירה במתמטיקה צריכים להיות בהיקף המשלים את מספר נקודות הזכות במתמטיקה ל-83. החל משנת הלימודים תשע"ח סך נקודות הזכות במתמטיקה הוא 93.
 י.  תלמידי המסלול חייבים ב- 8 נ"ז  אבני פינה. 4 ממדעי הרוח ו- 4 ממדעי החברה. (כמו כן ניתן ללמוד 2 נ"ז מתוך 8 נ"ז של קורסי אבני פינה, קורסים ייעודיים חדשים של הפקולטה).

יא. החל משנת תשע"ח הקורס מתמטיקה דיסקרטית (80181) הוא קורס חובה בשנה א'.

יב. תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של קורס בחירה בהיקף של 2 נ"ז לפחות (או שני קורסים בהיקף של 1 נ"ז לפחות), שנלמד באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשע"ט.

יג. תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר א' אמורים ללמוד את הקורסים 80131 ו-80134 בסמסטר א' בלבד.
 יד.  כל חריגה מהתכנית היא באישור יו"ר החוג בלבד.