החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)
מסלול מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת שיווק (1015)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי הצמח בחקלאות (1010)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


רכז: פרופ' אמיר היימן

טלפון:08-9489143
e-mail:Amir.Heiman@mail.huji.ac.il

 

יועץ:   פרופ' נאוה מורן, החוג למדעי הצמח בחקלאות

                              

 

כללי

 

הפקולטה מקיימת חטיבת לימודים מיוחדת ללימודי שיווק עם התמחויות בשיווק מוצרי מזון, חקלאות, סביבה ותיירות. מטרת התוכנית היא להכשיר בוגרים בעלי מקצוע בשיווק עם ידע אקדמי ומקצועי בתחומי חקלאות ביוטכנולוגיה, תיירו, כלכלה ומזון. תוכנית זו היא היחידה בארך המכשירה סטודנטים בשילוב בין תחומי חקלאות, מזון, תיירות, כלכלה ושיווק. במהלך הלימודים יכירו הסטודנטים את המוסדות ואת ערוצי השיווק למוצרי חקלאות, מזון ותיירות בארץ ובחו"ל.

 

בוגרי החטיבה יקבלו, כמקובל, את התואר "בוגר במדעי החקלאות" התמחותם בחוג בו הם רשומים ובחטיבת הלימודים "חקלאות כלכלה שיווק" יצוינו בתעודה ובאישור הלימודים והציונים.

 

קבלה לחטיבה

 

יתקבלו תלמידים אשר רשומים בחוגים: "מדעי הצמח בחקלאות" (710); אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715); מדעי בעלי חיים (718); ביוכימיה ומדעי המזון (722); אשר סיימו בהצלחה את כל חובות שנה א' בחוג. תלמידי חוגים שאינם נזכרים לעיל ומעונינים להירשם לחטיבה, יפנו אל ראש החוג בו הם לומדים.

 

מלגות הצטיינות

 

החטיבה בחקלאות כלכלה ושיווק רואה כיעד את הכשרת התלמידים המצטיינים מכל הפקולטה.

מלגות הצטיינות שאינם תלויות במצב כלכלי יחולקו לתלמידים הטובים ביותר באופן יחסי מכל התמחות. המלגות הן לתלמידי שנה ב' וג' לפי מדרג ציונים ממוצע. תוכנית המלגות עשויה להשתנות בעתיד אם יתווספו (יגרעו) מקורות.

לדוגמא, בשנת הלימודים תש"ע חולקו מעל ל 15 מלגות בסכום כולל של כ 75,000 ש"ח
 

תלמיד בחטיבה חייבבכל קורסי החובה של החוג שלו. נוסף לכך חייב בקורסי החובה של החטיבה. לאחר השלמת הקורסים העיוניים בחטיבה, ישתתף  התלמיד ב"סדנה בשיווק מוצרי מזון חקלאות וסביבה א'+ב'" (71730+71731). במסגרת הסדנה יעסקו בפרויקט שיווק של מוצרי מזון, חקלאות, תיירות או סביבה, והפצתם בשווקי היעד (כל תלמיד בהתאם לחוג בו הוא רשום). הפרויקט יכלול שלבי תכנון, חקר נתוני שוק והפצה בשווקי היעד. ביצוע הפרויקט ילווה על ידי מומחי שיווק מן האקדמיה ומן התעשייה. לתלמידים יוענק סיוע במימון הוצאות הפרויקט.

תלמידי החוג שלומדים בחטיבה חייבים בקורסי החובה של החוג ובקורסי החובה של החטיבה. להשלמת 150 נ"ז ניתן לבחור מקורסי הבחירה של החוג .