החוג למדעי החיים (ביולוגיה) (570) - מסלול סביבה מדעי החיים במסלול דו-חוגי (8032)
נכון לשנתון: 2019
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים (ביולוגיה)
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג1939
לימודי יסוד חובה2513
חובת בחירה24-26
בחירה בחוג8-1010
סה"כ בחוג8262
לימודי תכנות4
אבני פינה66
חוג נוסף6282
סה"כ לתואר (מינימום)150150
סה"כ לתואר (מקסימום)150