החוג למדעי החיים (ביולוגיה) (570) - מסלול מדעי החיים קוגניציה במסלול דו-חוגי (4025)
נכון לשנתון: 2019
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים (ביולוגיה)
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הקוגניציה
( 143)
חובהחובה בחוג21
לימודי יסוד חובה25
חובת בחירה29-35
בחירה בחוג4-10
סה"כ בחוג85
חוג נוסף68
סה"כ לתואר (מינימום)153
 תלמידי החוג למדעי הקוגניציה פטורים מלימודי קורסי אבני פינה