החוג למדעי החיים (ביולוגיה) (570) - מסלול מדעי החיים חד-חוגי מורחב (4010)
נכון לשנתון: 2019
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים (ביולוגיה)
( 570)
חובהחובה בחוג54
לימודי יסוד חובה41
חובת בחירה20
בחירה בחוג18
סה"כ בחוג137
לימודי תכנות4
אבני פינה8
סה"כ לתואר (מינימום)145

הלימודים בהיקף מלא (מדעי החיים בלבד) מתאימים במיוחד לתלמידים שבכוונתם להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים במדעי החיים.


היקף הלימודים הנדרש לתואר 145 נקודות.
בשנה הראשונה של לימודי הבוגר, מורכבים הלימודים מקורסי יסוד במדעי הטבע (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ותכנות) וממבואות בתחום מדעי החיים (ביולוגיה של התא, ביולוגיה של האורגניזם וגנטיקה). בשנה השניה נלמדים בסמסטר הראשון קורסי מבוא נוספים (אקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות, ביולוגיה מולקולרית, מדעי הצמח, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה ואבולוציה). החל מהסמסטר השני בשנה השניה ולאורך כל השנה השלישית מרכיב כל תלמיד תכנית לימודים אישית, בהתאם לתחומי התעניינותו, מתוך מגוון רחב מאד של קורסים.

הלימודים כוללים הזדמנויות להתנסות מעשית במעבדות המחקר במכון למדעי החיים ובחברות ביוטכנולוגיות.