החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55901  |   מיון עובדים

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור ותרגיל א ד 18 21 3102 חבר א' , ד"ר יעל ברנדר-אילן
 
דרישת קדם או במקביל קורס מס' 55922 .
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס