החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55998  |   תאוריות ארגוניות

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור ותרגיל א א 15 18 3208 -חבר א' פרופ תמר זילבר
 
תנאי קדם או במקביל , קורס מס' 55922 .
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס