החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55954  |   שיטות מחקר כמותיות בהתנהגות ארגונית

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור ותרגיל א ד 15 18 3208 -חבר ב' פרופ שאול אורג
 
דרישת קדם. : קורס מס' 55922 וקורס מס' 55805.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס