החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55947  |   הלימת אדם - עבודה

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור ותרגיל א א 18 21 2113 חבר א' פרופ לילך שגיב
 
דרישת קדם. דרישה מוקדמת: קורס מס' 55922 או במקביל. מוכר כקורס ייעודי במסלול המורחב.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס