החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

קורס זה לא נלמד השנה!
55937  |   תרבות וארגונים

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
 
דרישת קדם. דרישת קדם או במקביל קורס מס' 55922 . הקורס יתקיים באון ליין, מספר פגישות יתקיימו בקמפוס.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס