החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55916  |   תחרות ומבנה שווקים

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: בחינה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור ותרגיל א ב 15 18 3102 חבר ב' ד"ר ליעד בלומרוזן
 
מומלץ ללמוד את קורס 55740. תנאי קדם 55803 או 55904. הקורס יתחיל בשעה 15:30
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס