החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55908  |   שיקולים תאורטיים בניהול משאבי אנוש

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור ותרגיל א ב 18 21 2415 חברה א' פרופ אבי קלוגר
 
דרישה מוקדמת או במקביל: קורס מס' 55922 . הקורס יתחיל בשעה 18:30
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס