החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55890  |   סמינריון במדע המידע

נקודות: 4        | שעות: 56        | סוג: סמינריון        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
סמינריון א ג 18 22 2111 חבר ב' פרופ רונן פלדמן
 
דרישה מוקדמת או במקביל של קורסי החובה התמחות אינטרנט / ביג דאטה אנליטיק
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס