החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55889  |   נתונים וטכנולוגיה בעסקים - MBA

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א' או ב'        | סוג המטלה: בחינה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור ותרגיל א ו 8 11 3102 חבר א' ד"ר יונתן זוארי
שעור ותרגיל ב ד 18 21 3105 חבר א' ד"ר יונתן זוארי
שעור ותרגיל ג ד 15 18 3102 חבר ב' ד"ר ליעד בלומרוזן, גב ענבר כנרתי
שעור ותרגיל ד ו 11 14 2113 חבר ב' ד"ר ליעד בלומרוזן, גב ענבר כנרתי
 
מי שלמד את את הקורס "55312 לא ילמד קורס זה. קבוצה ג' תתקיים בשפה האנגלית. קבוצה ב' וקבוצה ג' ילמדו באופן מקוון. תנאי קדם לקורס הינם מתמטיקה (55796) וסטטיסטקה (55797) הבסיסים. הקורס אינו מיועד לתלמידי מדעי המחשב ואינטרנט וחברה. ציון עובר בקורס זה לתלמידי מוסמך הינו - 70.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
קורסים חליפיים ברמת האוניברסיטה
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס