החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55866  |   מדע המידע

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ב 18 21 1708 חברה ב' ד"ר צבי בן עמי
 
דרישת קדם. קורס: 55793.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס