החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55810  |   אקונומטריקה למדע המידע

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: בחינה בכתב 

    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ב 15 18 1708 חברה א' גב אלישבע שורץ
 
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
קורסים חליפיים ברמת האוניברסיטה
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס