החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55807  |   למידת מכונה

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ב 15 18 2102 חברה א' פרופ לב מוצ'ניק
 
תנאי קדם קורס 55866. הקורס יתחיל בשעה 15:30
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס