החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55805  |   שיטות סטטיסטיות במינהל עסקים

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: בחינה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור ותרגיל א ב 15 18 2203 חברה א' , ד"ר אסף שריג
 
דרישת קדם :קורס 55797. הקורס יתקיים בשעה 15:30
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
קורסים חליפיים ברמת האוניברסיטה
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס