החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55793  |   מבוא למדע המידע

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: מבחן בית 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ב 18 21 2102 חברה א' מר דני לסמי
שעור ב ב 15 18 3401 חברה א' מר דני לסמי
 
בוגרי/סטודנטים מדעי המחשב אינם רשאים ללמוד קורס זה. רצוי ללמוד קורס זה בשנה הראשונה להתמחות. ניתן לפנות למרצה ולבקש פטור במידה וקיים רקע בתכנות פייתון הקורס יתחיל בשעה 18:30
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס