החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55759  |   מדע המידע למימון

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: פרויקט 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ג 18 21 2113 חבר א' פרופ רונן פלדמן
 
דרישה מוקדמת: קורס מס' 55889/55312 או 55793 או 55866. (נקרא בעבר הנתונים למימון)
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס