החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55741  |   הקשבה בארגונים: מיומנויות בניהול

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור ותרגיל א ד 18 21 2415 חברה ב' פרופ אבי קלוגר
 
הקורס יינתן באנגלית. קורס ייעודי במסלול המורחב בהתנהגות ארגונית במגמה ל"ייעוץ ארגוני". תנאי קדם או במקביל קורס מס 55922. תלמידי שנה ג' בתואר ראשון, באישור המרצה בלבד.
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס