החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

קורס זה לא נלמד השנה!
55734  |   תחרות סטודנטים בניתוח אנליטי של נתוני עתק

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: עבודה שוטפת 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
 
הרישום לקורס באישור המרצים. יש לשלוח קורות חיים וגליון ציונים עד ה-3 באוקטובר. מי שלומד קורס זה פטור מ 55910. הקורס יתקיים בכיתה 2602
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס