החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55724  |   פרקטיקום במדע המידע

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: פרויקט 

    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ג 15 18 3105 חבר ב' פרופ רונן פלדמן
 
הקורס מיועד גם לתלמידי מחקר. תנאי קדם: קורסים מספר 55793 ו- 55807.
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס