החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55703  |   כריית טקסט וישומים עסקיים

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ג 15 18 2111 חבר א' פרופ רונן פלדמן
 
דרישה מוקדמת: קורס 55889/55312 או 55793 או 55866. תלמידי מדעי המחשב והנדסת מחשבים פטורים מתנאי זה.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס