החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55691  |   יזמות בפינטק

נקודות: 2        | שעות: 28        | סוג: שעור        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ד 17 19 ח עסקאות ב' פרופ דוד גרשון
 
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס