החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

55670  |   האמנות והמדע של המשא ומתן

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: א' או ב'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ד 14 19 א' ד"ר שהם חשן -הלל
שעור א ד 14 19 א' *
שעור א ד 14 19 2802 רוח א' *
שעור א ד 14 19 2802 רוח א' *
שעור א ד 14 19 2802 רוח א' *
שעור א ד 14 19 2802 רוח א' *
שעור א ד 14 20 2802 רוח א' *
שעור א ד 14 20 2802 רוח א' *
שעור ב ד 14 19 2204 חברה ב' ד"ר שהם חשן -הלל
שעור ב ד 14 19 2204 חברה ב' *
שעור ב ד 14 19 2204 חברה ב' *
שעור ב ד 14 19 2204 חברה ב' *
שעור ב ד 14 19 2204 חברה ב' *
שעור ב ד 14 19 2204 חברה ב' *
שעור ב ד 14 20 2204 חברה ב' *
שעור ב ד 14 20 2204 חברה ב' *
 
מוכר כקורס ייעודי במסלול המורחב בהתנהגות ארגונית במגמה ל"ייעוץ ארגוני". תנאי קדם או במקביל 55922. הקורס מוגבל משתתפים. נוכחות בשיעורים חובה. קבוצה א תלמד בעיברית וקבוצה ב תלמד באנגלית. תלמיד הלומד קורס זה אינו יכול ללמוד את קורס 55531.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורסים חליפיים ברמת האוניברסיטה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס