החוג למנהל עסקים
נכון לשנתון:  

קורס זה לא נלמד השנה!
55545  |   מנהיגות בארגונים

נקודות: 3        | שעות: 42        | סוג: שעור        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
 
תנאי קדם או במקביל: 55922.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס