החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
נכון לשנתון:  

53804  |   סוציולוגיה של קבלת החלטות

נקודות: 4        | שעות: 56        | סוג: סמינריון        | סמסטר: קורס שנתי        | סוג המטלה: עבודה סמינריונית 

    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
סמינריון א ג 10 12 4721 חברה א' ד"ר אדם הייס
סמינריון א ג 10 12 2301 חברה ב' *
 
פתוח לתלמידי פכמ שנה ג כקורס בחירה 4 נ"ז לא סמנריון
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס