החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
נכון לשנתון:  

53635  |   פרקטיקום בהתנהגות ארגונית: מחקר ייעוץ ופיתוח ארגוני

נקודות: 4        | שעות: 56        | סוג: שעור        | סמסטר: קורס שנתי        | סוג המטלה: עבודה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ב 17 19 שנתי ד"ר תמי ליפשיץ
שעור א ג 14 16 3510 חבר - סוציולוגיה שנתי *
 
קורס הפרקטיקום משלב למידה עיונית בכיתה עם התנסות מעשית בארגון העוסק במחקר, ייעוץ ופיתוח ארגוני. שיעורי הקורס ישלבו בין מפגשים בקמפוס ומפגשי זום. המפגשים בקמפוס יתקיימו אחת לשבועיים בימי שלישי בין 14:30-16:00 במתכונת סדנאית של למידת עמיתים, החל מהשבוע הראשון של הסמסטר. בנוסף, יכלול הקורס הרצאות ופגישות אישיות שיתקיימו אחת לשבועיים בזום בימי שני בין השעות 17:30-19:00
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס