לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71418 אחזקת גנים ב' 3.5 שעור פרטי הקורס
71313 איכות פירות וירקות ב' 4.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71316 איכות פירות וירקות (לשאינם מתמחים) ב' 3 שעור פרטי הקורס
71344 אקולוגיה של שמירת טבע ב' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71312 אקופיזיולוגיה של צמחים א' 2 שעור פרטי הקורס
71415 ביולוגיה התפתחותית של הזית א' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71421 ביולוגיה התפתחותית של עצי-פרי נשירים ב' 3 שעור פרטי הקורס
71410 ביולוגיה וגידול הדרים ועצ"פ סובטרופיים א' 4 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
71314 ביולוגיה ופיזיולוגיה של גידול ירקות ב' 4.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71403 ביולוגיה של העץ ב' 4 שעור פרטי הקורס
71044 ביולוגיה של הצמח ב' 2 שעור פרטי הקורס
71078 ביולוגיה של התא א' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71346 ביולוגיה של התא הצמחי א' 2 שעור פרטי הקורס
71335 ביולוגיה של שימור תבואה, זרעים ומזון יבש ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71456 גידול והכרה של עצי יער א' 2.5 שעור פרטי הקורס
71340 גידול מדשאות נוי וספורט א' 2 שעור פרטי הקורס
71028 גנטיקה בסיסית א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71034 גנטיקה מולקולרית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71324 היער העירוני - גידול וממשק א' 2 שעור פרטי הקורס
71176 היער העירוני - תיכנון ושימור ב' 2 סדנה פרטי הקורס
71424 הכרת צמחי-נוי ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71075 הלכות התלויות בארץ א' 2 שעור פרטי הקורס
71033 חקלאות הצומח בישראל ב' 2 שעור פרטי הקורס
71449 יסודות בקרת הפריחה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71012 יסודות הגנטיקה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71085 מבוא לאקולוגיה של צמחים א' 2 שעור פרטי הקורס
71065 מבוא לביולוגיה מולקולרית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71304 מבוא לחישה מרחוק של צמחיה א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71048 מבוא למדעי הצמח – אנטומיה של צמחי הזרע ב' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71049 מבוא למדעי הצמח – התפתחות עולם הצמחים א' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71342 מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS) א' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71341 מדיניות שמירת שטחים פתוחים - תיכנון וחקיקה א' 2 שעור פרטי הקורס
71441 מורפוגנזה וביולוגיה של ריבוי צמחים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71332 מעבדה בתכנון ניסויים למדעי הצמח בחקלאות א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71083 מערכות מרעה טבעי ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71343 סדנה להכרת יסודות מעשיים בגידולי שדה וירקות למאכל ב' 2 סדנה פרטי הקורס
71345 סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים א' 1 שעור פרטי הקורס
71401 סמינריון במדעי הצמח בחקלאות א' 2 סמינריון פרטי הקורס
71432 עקרונות הגידול בבתי-צמיחה א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71045 עקרונות השבחת צמחים א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71322 עקרונות ייצור גידולי שדה בהשקייה ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71338 עקרונות ייצור זרעים ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71406 עקרונות תכנון גנים ב' 3 שעור פרטי הקורס
71303 עשבים רעים והדברתם ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71446 פיזיולוגיה ופתולוגיה של האיחסון א' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71015 פיזיולוגיה של הצמח א' 7 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71426 פיזיולוגיה של צמחים בתנאי עקה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71305 פיזיולוגית הייצור של גידולים חקלאיים ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71402 פרוסמינר במדעי הצמח בחקלאות ב' 0 מטלה פרטי הקורס
71475 תמורות בחקלאות במדינות מפותחות ובישראל ב' 2 שעור פרטי הקורס

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע