לימודים לתואר בוגר   -   החוג להוראת התכנות (529)   -   מורי החוג
סגל זוטר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר דויטש מאיר 0542229321
גב דנוב אלכס
קורסים  
מר זלוטקין דוד
גב טולידנו גל
מר סעדון יאיר

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר צידון רועי
קורסים  

מסלול מקביל
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אליאור עפר
קורסים  
ד"ר כנעני רועי
קורסים  
גב מושיוב הילה
קורסים  
מר קסיר גדי
קורסים  
ד"ר שלזינגר אריה
קורסים  

עובדי הוראה
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר בורובוי לאה
ד"ר גולדשטיין משה
קורסים  
מר דוכובני אבנר
ד"ר ונצק ולנטין
קורסים  
מר רימון אסף
קורסים  

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע