לימודים לתואר בוגר   -   החוג להוראת התכנות (529)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
76680 יישומי מחשב ברוקחות ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76634 פייתון למדעי כדור הארץ א' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76631 תכנות בסיסי בפייתון א' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76637 תכנות בשפת פייתון ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76628 תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76629 תכנות מתמטי במאטלב לכימיה א' או ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76632 תכנות מתקדם בפייתון ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76641 תכנות פייתון ומטלאב לפיסיקאים קורס שנתי 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
76691 למידת מכונה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76689 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע