לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי הצמח בחקלאות (724)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71911 גישות ושיטות מתקדמות באקולוגיה של צמחים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71917 התבגרות פיסיולוגית, הזדקנות ומוות מתוכנת בצמחים ב' 2 שעור פרטי הקורס
71935 מורפוגזה והתפתחות בצמחים א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71120 סמינר מוסמך במדעי הצמח בחקלאות א' 1 סמינריון פרטי הקורס
71921 פיטוגיאוגרפיה ואקולוגיה של צומח ישראל ב' 3 שעור פרטי הקורס