לימודים לתואר בוגר   -   החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71479 אופקים חדשניים במחקר מזון ותזונה א' 2 שעור פרטי הקורס
71069 אחסון פירות וירקות ב' 2 שעור פרטי הקורס
71428 אנליזה של מזון א' 2 שעור פרטי הקורס
71437 ביואינפורמטיקה וביוכימיה מבנית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71080 ביוכימיה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71079 ביוכימיה למדעי החקלאות ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71404 בשר מתורבת ותחליפי בשר מהצומח ב' 2 שעור פרטי הקורס
71476 היבטים מולקולרים בביוטכנולוגיה של מזון ב' 2 שעור פרטי הקורס
71472 חקיקה ותקינה למזון א' 2 שעור פרטי הקורס
71454 טכנולוגיה של מזון ב' 4 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
71434 יחידות פעולה בטכנולוגיה והנדסת מזון א' א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71435 יחידות פעולה בטכנולוגיה והנדסת מזון ב' ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71431 ייננות ב' 2 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71478 יסודות בטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71430 כימיה וביוכימיה של מזון ב' 3 שעור פרטי הקורס
71445 מבוא למדעי המזון - עקרונות ותהליכים ב' 2 שעור פרטי הקורס
71413 מיקרוביולוגיה וסניטציה של מזון ב' 3 שעור פרטי הקורס
71077 מעבדה בביוכימיה ב' 2 מעבדה פרטי הקורס
71081 מעבדה בביוכימיה א' 2 מעבדה פרטי הקורס
71450 מעבדה בחישת מזון א' 2.5 מעבדה פרטי הקורס
71429 מעבדה בכימיה ואנליזה של מזון ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
71427 מעבדה במיקרוביולוגיה וסניטציה של מזון ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
71073 מעבדה בעקרונות הכימיה א' 2 מעבדה פרטי הקורס
71451 מתודולוגיה של חישת מזון א' 1 שעור פרטי הקורס
71459 ניהול איכות בתעשיית המזון א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71447 סוגיות נבחרות בניהול פרוייקטים בתעשיית המזון א' 2 שעור פרטי הקורס
71422 סוגיות נבחרות בניהול פרויקטים בתעשיית החקלאות והסביבה א' 2 שעור פרטי הקורס
71443 סמינריון במדעי המזון ב' 1 סמינריון פרטי הקורס
71090 עקרונות בכימיה אורגנית קורס שנתי 6 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
71066 עקרונות בכימיה אורגנית א א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71067 עקרונות בכימיה אורגנית ב' ב' 4 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
71074 עקרונות הכימיה א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71433 פולימרים ויישומיהם לתעשיית המזון א' 2 שעור פרטי הקורס
71461 פיתוח מוצרי מזון חדשים ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71436 פרוסמינר במזון ותזונה א' 1 מטלה פרטי הקורס
71453 תכונות פיזיקליות של מזונות א' 4 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
71439 תעשיות מזון א' 2 שעור פרטי הקורס
71425 תרגיל בניהול מיזם בתעשיית החקלאות והסביבה ב' 4 שעור פרטי הקורס
71448 תרגיל בניהול מיזם בתעשיית המזון ב' 4 שעור פרטי הקורס