לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי הקרקע והמים (716)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר בן יוסף גיא
קורסים  
פרופ וולך רוני Formation of water repellent soils by irrigation, Effect of contact angle on water flow in soils, Plant-water relationships, Irrigation control
Website
ד"ר זערור שיקמה
קורסים  
פרופ חפץ בנימין Environmental Chemistry, Pollutants of Emerging Concern, Soil Chemistry
Website
קורסים  
ד"ר טס ערן Agro-meteorology, atmosphric chemistry, air-pollution, modelling, field measurements
Website
קורסים  
פרופ יורקביץ אדוארד Predatory bacteria, Bacteria-tephritid fruit flies symbioses, Molecular profiling of soil microbial populations
Website
קורסים  
ד"ר מאו יאיר Environmental modeling, ecohydrology, soil degradation, desertification
Website
קורסים  
פרופ מישאל יעל Interactions between soil, water and vegetation in drylands, soil salinization/sodification, dynamics of nitrogen in the soil.
Website
קורסים  
ד"ר שוורץ נמרוד Soil-root interactions and water and nutrient uptake, Spectral induced polarization for non-invasive detection of rhizosphere processes.
Website
קורסים  
פרופ שנקר משה Soil chemistry and soil fertility, related to plant nutrition and environmental aspects
Website
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ ניר שלמה Water purification from chemicals and microorganisms by granulated micelle-clay complexes: experimental and modeling. Filtration and degradation
קורסים  


מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
גב אלחנני שרה
קורסים  
ד"ר אשל גיל
קורסים  
ד"ר בר טל אשר
קורסים  
ד"ר גבר לרי
קורסים  
מר חזות נתנאל
קורסים  
ד"ר טריפלר אפי
קורסים  
ד"ר לאור יעל
קורסים  
ד"ר פוסמניק רועי
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר טייטל מאיר Greenhouse management and control (ventilation, heating, CO2 enrichment, shading, structure); Energy in agriculture; Computer controlled data acquisition and instrumentation; Fluid mechanics and heat transfer in agriculture.
קורסים  
ד"ר טנאי יוסף
ד"ר כהן שבתאי
קורסים  
ד"ר פולובסוב תמרה Interface reactions in soils, physical chemistry of soils and clays, transformations of natural organic matter and pollutants in soils
קורסים  
ד"ר קורצמן דניאל
קורסים