לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי הקרקע והמים (716)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71612 איכות מים, השבחה והשבה א' 3 שעור פרטי הקורס
71604 בקרת אקלים בבתי-צמיחה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71070 גאולוגיה סביבתית ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71602 דישון ופוריות הקרקע א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71630 הידרולוגיה עילית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71624 הידרולוגיה של מי תהום ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71631 חישה מרחוק של תהליכים ברצף קרקע-צמח-אטמוספירה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71611 טיפול ומיחזור פסולת חקלאית א' 2 שעור פרטי הקורס
71018 יסודות מדע הקרקע א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71619 יסודות המטאורולוגיה החקלאית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71607 יסודות הנדסת השקייה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71601 יסודות מדע ההשקייה א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71024 כימיה פיזיקלית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71609 כימיה של הסביבה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71617 מבוא לגאולוגיה לחקלאות א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71618 מבוא לכימיה של הקרקע א' 2 שעור פרטי הקורס
71608 מטאורולוגיה וזיהום אויר א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71625 משאבי המים של ישראל וניהולם א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71614 סמינריון במדעי הקרקע והמים ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
71016 עקרונות ההשקייה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71031 פיזיקה א' (מורחב) א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71032 פיזיקה ב (מורחב) ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71061 פיזיקה למדעי החקלאות א' א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71062 פיזיקה למדעי החקלאות ב' ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71622 פיזיקה של המים בקרקע ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71616 שיטות לבדיקת קרקעות ב' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71605 שימור הקרקע א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71615 תהליכי התהוות הקרקע ב' 2 שעור פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71972 כימיה של הקרקע ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71103 מיקרומטאורולוגיה חקלאית א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71133 סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים א' או ב' 1 סמינריון פרטי הקורס
71199 סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים א' או ב' 1 סמינריון פרטי הקורס